Αρχική σελίδα

DOWNLOADS

Μια ίσως χρήσιμη ιστοσελίδα

Βοηθητικά προγράμματα  
   
   
ar500enu.exe ( ~ 8ΜΒ) Acrobat Reader 5 (Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πρόγραμμα)
RamType4  (~ 4,5ΜΒ) RamType 4 (Το γνωστό πρόγραμμα που μας μαθαίνει δακτυλογράφηση με ευχάριστο τρόπο)
PythonPygame.zip (~23MB) Το περιβάλλον προγραμματισμού Python και Pygame
   
   
 
Παιχνίδια  
invaders.exe (~ 0,5MB) Invaders (Παιχνίδι της δεκαετίας του 70 !)
pacman.exe (~ 0,5MB) Pacman (Οι τελίτσες το φοβούνται...)
   
   
   
   
   
 
Για να κατεβάσετε αρχεία σχετικά με το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών

κάντε κλικ εδώ ώστε να μεταβείτε στη σχετική ιστοσελίδα

 

 
 

 

Μόνο για κατόχους κωδικού:

Δώσε κωδικό για επόμενη σελίδα Download και κάνε κλικ στο κουμπί.