Αρχικήσελίδα
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS KA2 MATHS 2015-2017
Σε εξέλιξη. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις σε Ισπανία και Ιταλία.
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS KA1 2015-2016
Άρθρο για επιμορφωτική επίσκεψη στο GRAZ της Αυστρίας
Τα LINK με τις εφαρμογές για tablet και iPad
 
 
  Αρχικήσελίδα