Αρχικήσελίδα
 
  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2017-18      
 
συνολικά 234 μαθητές
 
Α' τάξη: 81 μαθητές σε 4 τμήματα
Β' τάξη: 81 μαθητές σε 4 τμήματα
Γ' τάξη: 72 μαθητές σε 3 τμήματα
 
 
  Αρχικήσελίδα