Αρχικήσελίδα
 
  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2016-17      
 
συνολικά 226 μαθητές
 
Α' τάξη: 85 μαθητές σε 4 τμήματα
Β' τάξη: 74 μαθητές σε 4 τμήματα
Γ' τάξη: 67 μαθητές σε 3 τμήματα
 
 
  Αρχικήσελίδα