Αρχική σελίδα

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  2016-17

Ψαράκης Γεώργιος Διευθυντής   Πληροφορικός ΠΕ19
Καλογεράκης Μιχάλης   Θεολόγος ΠΕ01
Δελή Αργυρώ υποδιευθύντρια   Φιλόλογος ΠΕ02
Αλεξανδράκη Βασιλική   Φιλόλογος ΠΕ02
Κατσανέβας Εμμανουήλ   Φιλόλογος ΠΕ02
Αναγνώστου Κωνσταντίνα   Φιλόλογος ΠΕ02
Καυκιά Ζαχαρούλα   Φιλόλογος ΠΕ02
Τσιμπούκη Μαρίνα   Φιλόλογος ΠΕ02
Σοφουλάκη Θεοφίλη   Φιλόλογος ΠΕ02
Ζήση Αντιγόνη   Φιλόλογος ΠΕ02.05
Κυριτσάκης Ηλίας   Μαθηματικός ΠΕ03
Φιλιππάκη Ευθυμία   Μαθηματικός ΠΕ03
Ταμπάκης Νικόλαος   Μαθηματικός ΠΕ03
 
Μουλουδάκης Νικόλαος   Μαθηματικός ΠΕ03
Μπιλαλάκη Άννα   Φυσικός ΠΕ04-01
Καρινιωτάκη Εύα   Φυσικός ΠΕ04-01
Τσιτσιριδάκη Αγγελική   Χημικός ΠΕ04-02
Παναγιωτάκη Πολύμνια  

Βιολόγος

ΠΕ04-04

Κουρνιδάκη Ελευθερία   Γαλλικής ΠΕ05
Αγατζιώτη Σοφία   Αγγλικής ΠΕ06
Αναγνωστάκη Μαρία   Καλλιτεχνικών ΠΕ08
Κολοκυθά Αρετή   Οικονομολόγος ΠΕ09
Νικηφοράκη Σοφία   Κοινωνιολόγος ΠΕ10
Κουκλάκης Ιωάννης   Γυμναστής ΠΕ11
Σαραντόπουλος Ιωάννης   Πληροφορικός ΠΕ20